BeSoft får kunder via FGT

Leadgenerering - etablering af salgspipelines

FGT leadgenerering

Leadkonceptet er FGT´s vigtigste produkt. Samtidig er leadkonceptet den telemarketingservice, der – på både kort og langt sigt - er den mest resultatskabende telemarketingaktivitet overhovedet. Derfor er det også det koncept, FGT´s kunder oftest efterspørger. Hør blot her:

Civilingeniør adm.dir. Leif Bratløv fra virksomheden BeSoft køber hver måned 15 timer á kr. 425,- hos FGT.

På 11 måneder á 15 timer kontakter vi ca. 2.000 virksomheder og hver måned finder vi 8 til 12 A leads, hvoraf BeSoft konverterer 1/3 til nye kunder! 90 % af alle BeSoft´s nye kunder identificeres af FGT – og kun med 15 timer á kr. 425,- - hver måned, 11 måneder om året. Det er effektivt salgsarbejde!

Læs mere om BeSoft modellen med Leif Bratløvs egne ord ...

Hos FGT lever vi af, at etablere positive og langvarige kunderelationer - for vore kunder!

Vi påbegynder en mulig kunderelation og etablerer et netværk, hvor din kundeplatform konstant udbygges med flere og flere nye kunder -og flere og flere positive relationer.

Vi respekterer et nej og presser ikke en kontakt igennem, hvis kunden ikke er klar til mødet/kontakten. På den måde er vi sikre på, at vi altid kan vende tilbage og forny dialogen med kunden – når det vel og mærke er relevant for begge parter. Det kalder vi for professionel relations markedsføring – vi kan også kalde det for professionel telemarketing. Eller det som FGT bygger på: Godt gammeldags købmandsskab.

FGT har opbygget et unikt koncept til outsourcing af virksomhedens løbende salgsarbejde. Små - såvel som store – virksomheder, opnår et meget væsentligt mersalg ved at lade FGT varetage den daglige opfølgning og kontakt til de potentielle kunder, der altid befinder sig i markedet. Men som man ofte enten overser eller glemmer…

 

Sådan udnytter du din virksomheds salgsressourcer optimalt:

 

1. FASE

Få målgruppen defineret:

Hvilke brancher skal bearbejdes? Hvor mange virksomheder er der? Hvor store eller små må de være? Hvilke geografiske områder skal med? Hvilke lande? Har I selv databasen – eller skal FGT købe den?

2. FASE

Få formålet med projektet defineret:

Hvem er beslutningstager? Hvilke systemer/produkter anvender den potentielle kunde i dag? Hvornår har kunden planer om nye investeringer? Har kunden et behov her og nu? Skal der etableres kontakt? Enten i form af møde, opringning fra konsulent eller andet? FGT´s erfarne projektledere - alle med baggrund fra Handelshøjskolen - udarbejder et manuskript der præcist, korrekt og professionelt afdækker kundens potentiale.

3. FASE

Telemarketingprocessens resultater.

Databasen/målgruppen ringes igennem og alle emner kategoriseres i A, B og C leads. Nettodatabasen – renset for fejl- og dobbeltnumre – er klar til kundens faglige opfølgning. Konsulenten kan umiddelbart gå i gang med at bearbejde de vigtige A leads. Det vil sige virksomheder med helt aktuelle investeringsplaner.

A leads rapporterer FGT naturligvis straks til kunden. Erfaringen siger, at mellem 5-15 % identificeres som værende A-leads ved den første telemarketing kontakt.

 

Men det er kun toppen af isbjerget!

 

De øvrige B og C leads – med faste opfølgningstidspunkter – bliver kontaktet af FGT på det helt rigtige tidspunkt hen over året. På den måde opgraderes B og C leads løbende til A leads. Nye kunder identificeres løbende med FGT´s gennemtestede leadkoncept.

 

Korrekt notering af opfølgningstidspunktet er afgørende vigtigt for succes med telemarketing:

Hvornår er virksomheden klar til at tage stilling til nyinvesteringer og nye projekter?

 Det er FGT´s ansvar, at opfølgningsdatoen overholdes, sådan at dialogen med den potentielle kunde, genoptages på præcist det rigtige tidspunkt, hvor kunden er positiv overfor virksomhedens budskab og produkt.

FGT´s erfaring viser, at beslutningsmønstrene hos virksomhederne hele tiden ændrer sig i et dynamisk og globalt marked. Derfor lægger vi altid en opfølgningsdato på mellem 6 eller 12 måneder – også på de virksomheder, der umiddelbart ikke har behov for vores kundes produkt.

Mellem 10 og 15 % af disse viser sig nemlig alligevel, at være seriøst interesserede, når der tages en fornyet kontakt.

Totalt – over en periode på et år - er en hitrate på mellem 20-25 % snarere reglen, end undtagelsen. Men resultaterne afhænger af opfølgning, opfølgning og atter opfølgning.

Og det er FGT´s speciale!

FGT´s kunder kan derfor være i tryg forvisning om, at alle potentielle kunder bearbejdes – også dem der ligger under toppen af isbjerget! FGT´s avancerede salg-marketingsystemer sikrer kontakt til rette virksomhed på rette tid.

FGT´s leadkoncept er gennemprøvet og viser sin effektivitet hver eneste dag – uanset om målgruppen befinder sig i Danmark eller i Kina. 

FGT Business Research A/S | CVR: 28 28 56 39 | Søren Frichs Vej 40C, DK-8230 Åbyhøj  | Tlf.: +45 70 20 70 27
   Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.